IGE + XAO ontvangt financiering van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) om een gezamenlijk webplatform voor de Bouwnijverheid ontwikkelen.

 

Het Fonds heeft het doel de economische en sociale samenhang te bevorderen. Dit door het corrigeren van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden en het deelnemen aan de ontwikkeling en omschakeling van de regio, en tegelijkertijd de synergie met de bijstandsverlening van de andere Structuurfondsen.   

logo-ERD

 

Een deel van de taak is om de regionale ontwikkeling te bevorderen, het EFRO doet een bijdrage ​​aan de financiering van de volgende maatregelen:

  •      Productieve investeringen om duurzame banen te creëren en te behouden.

  • Investeringen in infrastructuur die bijdraagt ​​aan de ontwikkeling en structurele aanpassing van het scheppen en onderhouden van duurzame werkgelegenheid, of in aanmerking komende regio's. Diversificatie, revitalisering, verbeterde toegang en het herstel van de economische en industrieterreinen die lijden aan verval. Verpauperde stedelijke gebieden, landelijke gebieden en gebieden die afhankelijk zijn van de visserij. Deze investeringen kunnen ook gericht zijn op de ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie.

  • Ontwikkeling van het eigen potentieel door maatregelen te nemen die de ontwikkeling en werkgelegenheidsinitiatieven en de activiteiten van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Deze bijstand is gericht op dienstverlening aan ondernemingen, overdracht van technologie, ontwikkeling van financieringsinstrumenten, directe investeringssteun, bepaling van de lokale infrastructuur, en steun voor de structuur voor lokale dienstverlening.

  •      Investeringen in onderwijs en gezondheidszorg.

 

 

De IGE + XAO Groep, in samenwerking met partners FORMI-SA, NOVADYS en E-Need, lanceert een innovatief ontwikkelingsproject in de Bouwnijverheid. Dit project (genaamd WEB BLM) targets "lifecycle management" in de bouw industrie (BLM - Building Lifecycle Management). Het doel is het op te zetten van een gemeenschappelijk samenwerkingsverband “Web platform” gewijd aan de industrie.

 

 

 

IGE+XAO zal de tools ontwikkelen (CAD – Computer-Aided Design) specifiek voor de opbouw van het elektrische systeembeheer (installatie en berekening).

 

De kosten van het project voor IGE + XAO wordt geraamd op 120.000 EURO excl. BTW. belastingen. EFRO zal 40% van dit bedrag als financiering voorzien, dit zal dan 48.280 EURO excl. BTW en belastingen zijn.

 

 

 Meer Partners: