Bedrijfsresultaten eerste kwartaal 2009/2010 (IFRS standards)

Toulouse, 15 December 2009. De groep IGE+XAO kondigt aan:
Bedrijfsresultaten eerste kwartaal 2009/2010 (IFRS standards)
Omzet nagenoeg stabiel in internationale diepe recessie
In de huidige economische omstandigheden, waarin de software en CAD markt flinke klappen incasseerd, rapporteerde de groep IGE+XAO een omzet van € 4 735 624 voor het 1e kwartaal. Dit cijfer is met 1,9% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar (2008/2009).
Over deze periode zal het solide fundament van IGE+XAO (een zeer diverse klantenportfolio, sterke internationale aanwezigheid en hoge winstgevendheid) de groep helpen bij het uitvoeren van een dynamisch actieplan, waarbij het optimaliseren van de kosten centraal staat. De groep wil dan ook internationaal twee belangrijke nieuwe versies van de meest populaire software releasen, namelijk SEE Electrical Expert V3R7 en SEE Electrical V5R1. Parallel hieraan blijft IGE + XAO haar “Software as a Service” concept inzetten voor het MKB. Dit nieuwe concept, welke het terugkerende middellange termijn inkomen van de groep garandeerd, voldoet met name aan de eisen van bedrijven in de huidige economische crisis waardoor deze een betere controle over hun investering hebben.
In het kader van de crisis is de solide financiële structuur van de groep een fundamenteel voordeel (op 31 juli 2009: 17 miljoen euro in aandelen, geen bankschuld en 14,3 miljoen euro in geldmiddelen en cash equivalenten). Hierdoor is het voor de groep IGE + XAO mogelijk haar vermogen te beschermen. Bij de eerste tekenen van economisch herstel is het hierdoor voor de groep mogelijk hierop in te springen.
Tot slot, in overeenstemming met het beleid uiteengezet door de groep IGE+XAO, zal tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Raad van Bestuur de uitkering van een brutodividend van € 0,43 per aandeel worden voorgesteld.

Download PDF Electrical CAD